مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعات تماس
کارشناسان مالی و اجرائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/1 | 

تصویر نام و نام خانوادگی سمت نحوه تماس
تلفن پست الکترونیکی
 

مهران کوشکی

مسئول دفتر و دبیرخانه

021-77209020

داخلی101

021-77240540-48

داخلی 6160

kooshkiiust.ac.ir

AWT IMAGE

حسین نوروزی دانا

جمعدار

021-77209020

داخلی112

021-77240540-48

داخلی 6186

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17512.47803.fa.html
برگشت به اصل مطلب