مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعات تماس
ریاست مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 


 

دکتر حمید صفاری

رییس پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

تلفن: ۷۷۲۴۰۵۴۰-۰۲۱
پست الکترونیکی: saffariiust.ac.ir


 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17512.47789.fa.html
برگشت به اصل مطلب