مرکز آموزش الکترونیکی- دوره های آزاد
اهداف و ماموریت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 
 

این حوزه با هدف توسعه همکاریهای مرکز با سازمانها و ارگانها و نیز دانشگاهها و مراکز آموزشی داخلی و بین المللی تشکیل شده است. با توجه به امکانات و زیر ساختهای موجود در مرکز و نیز تجربه و دانش اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران،  یکی از مهمترین رسالتهای این حوزه توسعه همکاریهای مرکز و اساتید محترم دانشگاه با سازمانها و ارگانهای داخلی و بین المللی برای برگزاری  دوره های آموزشی  الکترونیکی است.

به دلیل نیاز جامعه امروزی به آموزش، اهداف و برنامه های راهبردی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز به تناسب نیازهای جامعه تغییر یافته است. بنابراین حیطه فعالیتهای مرکز اساسا باید از محدوده برگزاری دوره های مقطع دار داخلی بسیار فراتر دیده  شود. در دهه های اخیر همگام با گسترش روز افزون تکنولوژی و دانش بشری، آموزش نیروهای انسانی در سازمانها و مراکز به منظور به روز رسانی اطلاعات و تخصص آنها از دغدغه های بسیار مهم در سطح کشور بشمار می آید.

حوزه  مدیریت آموزشهای آزاد و روابط بین الملل مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران این  آمادگی را دارد تا  با استفاده از دانش و تجربه اساتید این دانشگاه و امکانات تولید محتوا و پشتیبانی درس با استفاده از آخرین منابع علمی و کتابخانه دیجیتال،  آموزش‌های مورد نیاز از قبیل ضمن خدمت، کوتاه مدت و تخصصی را متناسب با درخواست سازمان‌ها تهیه و اجرا نماید. این دوره‌ها با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی موجود بخش تجارت و صنعت کشور و بر اساس آخرین دستاوردهای علمی طراحی گردیده است و می‌تواند موجب ارتقای سریع دانش و بهره‌وری کارکنان در این بخش‌ها گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17503.48939.fa.html
برگشت به اصل مطلب