مرکز آموزش الکترونیکی- رشته ها
رشته مهندسی نرم افزار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/29 | 

جهت مشاهده سیلابس "اینجا" کلیک نمائید
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17459.51179.fa.html
برگشت به اصل مطلب