مرکز آموزش الکترونیکی- رشته ها
رشته مدیریت مهندسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 

ضرورت وجودی و نیاز کشور

هدف از این رشته، تربیت مدیرانی برای بخش های صنعتی و خدماتی کشور است که با بهره گیری از اصول علم مدیریت و در کنار دانش مهندسی به حل مسائل واقعی موجود در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و کسب و کار در سازمان های تولیدی و خدماتی بپردازند. انتظار می ­رود که دانش آموختگان این گرایش واجد مهارت های مناسب در زمینه های کاربردی مهندسی صنایع و مدیریت شده به صورتیکه بتوانند مفاهیم و زمینه های مدیریت علمی را در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، پیاده ‏سازی نمایند.


فارغ التحصیلان این دوره دارای توانائی ها و قابلیت های زیر خواهند بود:

• مدیریت واحدهای صنعتی

• تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی‏ های سیستمی و نیز ارائه طریق برای بهبود عملکرد و نیز مدیریت آنها با استفاده از روشهای کمی و نظام گرا

• انجام تحقیق و بررسی در زمینه روشهای مدیریت و بهبود این روشها با توجه به شرایط فعلی کشور

برنامه درسی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران برای این رشته به صورت زیر می باشد:

 

دروس جبرانی

      o اصول مدیریت و تئوری سازمان

      o  احتمال و آمار مهندسی


دروس اصلی

     o  بازاریابی

     o برنامه ریزی و مدیریت پروژه

     o  مدیریت نوآوری و فناوری

     o  مدیریت منابع انسانی

     o  مدیریت کیفیت جامع


 دروس اختیاری

    o   مدیریت دانش

    o   برنامه ریزی استراتژیک

    o   شبیه سازی کامپیوتری

    o   تحلیل داده های مهندسی

    o   مدیریت مالی

 

« برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی»


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17459.48067.fa.html
برگشت به اصل مطلب