قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی -

 قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا

مدیر قطب: دکتر سعید شبستری

تلفن: 77209039

e-mail: cehsat@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.12779.27776.fa.html
برگشت به اصل مطلب