قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا- تولید و فراوری آلیاژهای سبک
تولید و فراوری آلیاژهای سبک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  1-1-1. محورها و زمینه های تحقیقاتی

  ¨ تولید و فرآوری آلیاژهای آلومینیم

  ¨ تولید و فرآوری آلیاژهای منیزیم

  ¨ تولید و فرآوری آلیاژهای تیتانیم

  1-1-2. مسئول گروه

  دکتر منصور سلطانیه

  1-1-3. اعضای هیئت علمی

  نام

  رتبه علمی

  منصور سلطانیه

  دانشیار

  محمد تقی صالحی

  دانشیار

  سعید شبستری

  استاد

  محمد شیخ شاب بافقی

  دانشیار

  محمد رضا ابوطالبی

  استاد

  سید حسین سیدین

  دانشیار

  جلیل وحدتی خاکی

  استاد

  محمد علی بوترابی

  استاد

  مهدی دیواندری

  دانشیار

  حسن ثقفیان

  دانشیار

  مسعود گودرزی

  دانشیار

  1-1-4. نمونه طرح­های پژوهشی انجام شده

  · مدل سازی تحولات ریز ساختاری در فرایند ترمومکانیکال آلیاژهای آلومینیم

  · بررسی کلسیم و عناصر نادر خاکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91

  · بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدرارید تیتانیوم با مذاب آلومینیوم

  · بررسی مدل توزیع و مورفولوژی گرافیت در فرآیند ریخته‌گری منیزیم در راهگاه توپر با استفاده از مدل هسته کاهنده

  · بررسی پارامترهای مؤثر بر مکانیزم اتصال در فصل مشترک Mg/Al در فرایند ریخته گری مرکب

  · بررسی تاثیر افزودنی های جزئی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای بتا تیتانیم

  · مطالعه تاثیر پارامترهای ذوب و تصفیه آلیاژهای تیتانیم با استفاده از روش VAR بر ساختار و خواص آلیاژهای تیتانیم

  · مدل سازی تصفیه مذاب منیزیم با استفاده از میدان الکترومغناطیسی

  · شبیه سازی جدایش ماکروسکوپی در ریخته گری DC آلیاژ آلومینیم

  · شبیه سازی رفتار آلیاژهای NiTi در حین تغییر شکل گرم

  · مدل سازی سنتز احتراقی خود پیش رونده آلومیناید نیکل

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا:
http://idea.iust.ac.ir/find-84.11963.25634.fa.html
برگشت به اصل مطلب