بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
انتصاب مسئولین بسیج دانشکده های فیزیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و مهندسی خودرو

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
با حکم مسئول بسیج اساتید دانشگاه، آقایان دکتر روح الله حاجی عبدالوهاب، دکتر احمد رهبر، دکتر دین محمد ایمانی و دکتر مسعود مسیح تهرانی به مدت دو سال به ترتیب به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشکده های فیزیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و مهندسی خودرو منصوب شدند.
در احکام صادر شده توسط آقای دکتر پیشوایی بر اهتمام به تحقق امور ذیل در دانشکده ها تأکید شده است.
  • توسعه شبکه بسیج اساتید دانشکده
  • بسترسازی جهت ایجاد هم‌افزایی و همکاری بین اساتید بسیجی دانشکده
  • تشکیل جلسات هم‌اندیشی و کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه‌های پژوهشی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
  • توسعه نقش‌آفرینی اساتید بسیجی دانشکده در راستای حل مسائل گلوگاهی و راهبردی کشور در حوزه تخصصی مربوطه
  • توسعه ارتباط موثر با دانشجویان و کارکنان بسیجی و انقلابی دانشکده در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی
  • همکاری با معاونت‌های بسیج اساتید دانشگاه در راستای تحقق اهداف و راهبردهای بسیج اساتید
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.58277.fa.html
برگشت به اصل مطلب