دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر سید فرید قنادپور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/10 | 
دکتر سید فرید قنادپور  عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی صنایع در جلسه هیئت ممیزه مورخ ۱۰/مهر۱۴۰۲ از مرتبه استادیاری به دانشیاری  ارتقا یافتند.
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.75548.fa.html
برگشت به اصل مطلب