دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر بهروز مینایی بیدگلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/8 | 
دکتر بهروز مینائی بیدگلی عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی کامپیوتر در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۸/ خرداد۱۴۰۲ از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.73540.fa.html
برگشت به اصل مطلب