دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر عمران محمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/11 | 
دکتر عمران محمدی عضو محترم هیأت علمی دانشکدهمهندسی صنایع  در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۱۱/اردیبهشت / ۱۴۰۲ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.73090.fa.html
برگشت به اصل مطلب