دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر علی عبدالعالی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/11 | 
دکتر علی عبدالعالی عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی برق در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۱۱/ ااردیبهشت/ ۱۴۰۲ از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.73089.fa.html
برگشت به اصل مطلب