دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر مطهره سعادت پور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/15 | 
دکتر مطهره سعادت پور عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی  عمران  در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۱۵/اسفند/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.71465.fa.html
برگشت به اصل مطلب