دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر محمد تقی صادقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/8 | 
  دکتر محمد تقی صادقی عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی  شیمی، نفت و گاز در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۸/ اسفند/ ۱۴۰۱ از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.71219.fa.html
برگشت به اصل مطلب