دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر ابوالفضل احمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/8 | 
دکتر ابوالفضل احمدی عضو محترم هیأت علمی دانشکده فناوریهای نوین  در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۸/اسفند/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.71216.fa.html
برگشت به اصل مطلب