دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر سمیه اعلم الهدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/10 | 
دکتر سمیه اعلم الهدی عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۱۰/بهمن/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.70296.fa.html
برگشت به اصل مطلب