دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر محسن صابرماهانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/12 | 
دکتر محسن صابرماهانی عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی  عمران در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۱۲/دی/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
 احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.69609.fa.html
برگشت به اصل مطلب