دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر محمد عبداللهی ازگمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/14 | 
دکتر محمد عبداللهی ازگمی عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی  کامپیوتر در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۱۴/آذر/ ۱۴۰۱ از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.
  احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.69260.fa.html
برگشت به اصل مطلب