دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر وحید بروجردیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/7 | 

دکتر وحید بروجردیان عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی عمران در  جلسه  هیئت ممیزه مورخ ۷/شهریور/ ۱۴۰۱ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.
  احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.68049.fa.html
برگشت به اصل مطلب