دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر هادی صاحبی شاهم آبادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/30 | 
دکتر هادی صاحبی شاهم آبادی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع در جلسه هیئت ممیزه مورخ ۳۰/فروردین/۱۴۰۰ (بصورت الکترونیکی) از مرتبه استادیاری  به دانشیاری ارتقا یافتند.
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیات علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.63187.fa.html
برگشت به اصل مطلب