دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکترشاهرخ شاه حسینی ازدانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۵۳ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۲۵ مقاله کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

ترجمه یک جلد کتاب تخصصی

تعداد قابل ملاحظه ای گزارش های علمی طرحهای پژوهشی ملی و برجسته

قبول مسئولیتهای متعدد

شاخص: رتبه ۱۷ فعالیتهای پژوهشی برجسته در بخش غیرارتباط با صنعت (بین ۳۰ نفر برتر)

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find-81.11682.43517.fa.html
برگشت به اصل مطلب