دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای علمی آقای دکتر مجیدطیرانی از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی محترم دانشکده و کارکنان عزیز دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از ۲۸مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

تعداد بیش از ۶۰ مقالات کنفرانس در مجامع معتبر داخلی و خارجی

بیش از ۱۰جلد تألیف و تدوین کتب آموزشی

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.28214.fa.html
برگشت به اصل مطلب