دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقاء علمی آقای دکتر حمید صفاری نطنزی از استادیاری به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان عزیز آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

تعداد بیش از 12 مقاله ISI و ISC در مجلات معتبر

تعداد بیش از 30 مقاله کنفرانس در مجامع  معتبر داخلی و خارجی

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://www.iust.ac.ir/find-81.11682.24411.fa.html
برگشت به اصل مطلب