قطب علمی حمل و نقل ریلی- اخبار
پنجمین نسخه (Vol۵ No۱) مجله ISC قطب حمل و نقل ریلی منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
پنجمین نسخه (Vol۵ No۱) مجله ISC قطب حمل و نقل ریلی با عنوان International Journal of Railway Research به چاپ رسید.
برای مشاهده بیشتر می توانید به سایت http://ijrare.iust.ac.ir مراجعه نمائید.
 
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی حمل و نقل ریلی:
http://idea.iust.ac.ir/find-80.18923.61197.fa.html
برگشت به اصل مطلب