امور پژوهش- همایش و کنفرانس
چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازه‌های زیرزمینی و...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

AWT IMAGE

چهارمین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازه‌های زیرزمینی و شریان‌های حیاتی را، در روز پنجشنبه مورخ 12/02/1392 در شهر گرگان برگزار می گردد. علاقمندان می توانند جهت حضور در همایش، جهت تکمیل فرم‌های مربوطه، انجام ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت های اینترنتی همایش www.ssce.ir وwww.shakhespajouh.ir مراجعه نمایند.
محورهای اصلی این همایش عبارتند از :

- نقش مهندسین و سازمان‌های نظام مهندسی در مدیریت بحران‌های طبیعی - مدیریت بحران در تونل‌های شهری و بین‌شهری
- سازوکارهای اصلاح نظام ساخت و ساز و نقش آن در کاهش خسارات ناشی از بحران‌های طبیعی - طراحی سازه‌های زیرزمینی براساس الزامات مدیریت بحران
- نقش سازمان‌های متولی شریان‌های حیاتی شهری و برون شهری در مدیریت بحران - مخازن ذخیره مواد غذایی و کاربرد آن در مدیریت بحران
- طراحی شریان‌های حیاتی مقاوم در برابر بحران‌های طبیعی - طراحی دومنظوره سازه‌های زیرزمینی در مواقع عادی و بحران
- مدیریت بحران در سازه‌های زیرزمینی با نگاهی بر تجارب کشور های دیگر - مدیریت بحران و قطار شهری

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.7706.26409.fa.html
برگشت به اصل مطلب