امور پژوهش- جشنواره و نمایشگاه
دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/7 | 

 

نظر به برگزاری موفقیت آمیز اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد به منظور حمایت از ساخت و تولید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در داخل کشور، ترغیب دانشگاه ها و مراکز علمی به خرید تولیدات داخلی و همچنین کاهش وابستگی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به تجهیزات و مواد وارداتی، دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران را در تاریخ 7 الی 10 اردیبهشت 93در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 8 و 9 برگزار نماید.

از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی متقاضی خرید محصولات تایید و عرضه شده در نمایشگاه به مانند سال گذشته در قالب یارانه خرید طبق ضوابطی خاص حمایت ویژه به عمل خواهد آمد.

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.7705.32863.fa.html
برگشت به اصل مطلب