امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
کتاب (تصنیف، تالیف، تدوین و ترجمه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE فرم های مربوط به کتاب
AWT IMAGE آیین نامه جدید چاپ کتاب مصوبه شورای انتشارات ۱۳۹۷/۱۰/۹
AWT IMAGE مصوبه شورای انتشارات دانشگاه پیرامون دسته بندی کتب منتشره ی دانشگاه۱۳۹۶/۰۳/۰۱
AWT IMAGE آئین نامه جدید چاپ کتاب مصوبه شورای انتشارات ۱۳۹۲/۱۲/۱۷
AWT IMAGE آیین نامه تالیف و ترجمه کتاب دانشگاه علم و صنعت ایران مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۱
AWT IMAGE مصوبه شورای انتشارات دانشگاه در خصوص اساتید گروه معارف ۱۳۹۰/۷/۱۰
 
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find-8.7097.12922.fa.html
برگشت به اصل مطلب