امور پژوهش- اخبار
دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا" در تاریخ ۲۹و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به صورت برگزار نماید. از علاقمندان به شرکت در این همایش دعوت می نماییم تا با مراجعه به سایت http://conference.olgou.ir مراجعه نمایند.
محورهای کنفرانس:
  • تبیین و تشریح هر یک از فرازهای مبانی و اصول
  • تبیین و تشریح هریک از مفاهیم اساسی مندرج در آرمان و رسالت
  • تبیین و تشریح هر یک از فرازها یا مفاهیم اساسی مندرج در افق
  • تبیین و تشریح هر یک از تدابیر
  • بایسته های اجرایی هر یک از تدابیر یا مجموعه ای از تدابیر همسو
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.62356.fa.html
برگشت به اصل مطلب