امور پژوهش- اخبار
سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی شیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/11 | 
سخنرانی علمی"toward a green sustainable future" توسط خانم دکتر سمانه خانلری در سالن کنفرانس دانشکده مهندسی شیمی روز سه شنبه 98/6/12 ساعت 15 برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.57364.fa.html
برگشت به اصل مطلب