امور پژوهش- اخبار
سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی خودرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/6 | 
سخنرانی علمی"تولید، مشخصه یابی و مدلسازی الاستومرهای مغناطیسی و استفاده از آنها در جاذب های ارتعاشی تطبیقی" توسط آقای مصطفی اسدی خانوکی دانشجوی دکتری دانشگاه کونکوردیا در سالن کنفرانس دانشکده مهندسی خودرو روز دوشنبه 98/6/11 ساعت 14 برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://www.iust.ac.ir/find-8.17871.57313.fa.html
برگشت به اصل مطلب