امور پژوهش- اخبار
بررسی کاربردی آئین نامه ارزیابی و قوانین حمایتی شرکتهای دانش بنیان و مرکز رشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/21 | 
بررسی کاربردی آئین نامه ارزیابی و قوانین حمایتی شرکتهای دانش بنیان و مرکز رشد برگزار می شود این کارگاه روز دوشنبه 26 آذرماه 1397 ساعت12-9 در مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد از علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه دعوت به عمل می آید. برای ثبت نام از طریق آدرس ایمیل : jafarim@iust.ac.ir اقدام نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.55009.fa.html
برگشت به اصل مطلب