امور پژوهش- اخبار
سخنرانی علمی با موضوع جایزه نوبل فیزیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/24 | 

سخنرانی با موضوع  "جایزه نوبل فیزیک" توسط دکتر شاهین روحانی روز شنبه 28 مهرماه 97 ساعت 15 الی13 سالن سمینار ساختمان شماره 1 دانشکده فیزیک  برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سخنرانی دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.54278.fa.html
برگشت به اصل مطلب