امور پژوهش- اخبار
سخنرانی علمی دانشکده عمران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/3 | 
سخنرانی علمی با عنوان ابعاد کلیدی حلگرهای بدون مش تمام لاکرانژی اندرکنش هیدروالاستیک سازه- سیال مورخ 31 شهریور ماه 1397 ساعت 10 صبح برگزار میشود از علاقمندان در این سخنرانی دعوت به عمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.54043.fa.html
برگشت به اصل مطلب