امور پژوهش- اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی تقدیر شده در سال 92

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/23 | 
نفرات اول دانشکده ها بر اساس امتیاز اعتبار پژوهشی سال 1391
نام و نام خانوادگینام دانشکده
دکتر تورج محمدیدانشکده مهندسی شیمی
دکتر محمود مهرداد شکریهدانشکده مهندسی مکانیک
دکتر فرهاد گلستانی فرددانشکده مهندسی  متالوژی
دکتر علی کاوهدانشکده مهندسی عمران
دکتر حسین بلندیدانشکده مهندسی برق
دکتر سیدجواد میرمحمدصادقیدانشکده مهندسی راه‌آهن
دکتر منصور انبیادانشکده شیمی
دکتر محمدرضا  علیرضاییدانشکده ریاضی
دکتر مهدی اسماعیل زادهدانشکده فیزیک
دکتر محمد عبداللهی ازگمیدانشکده مهندسی کامپیوتر
دکتر محمدرضا محمد علیهادانشکده مهندسی صنایع
دکتر رضا سعادتیدانشکده بهشهر
دکتر جواد مرزبان راددانشکده خودرو
دکتر محسن فیضیدانشکده معماری
دکتر علی  نصیریگروه معارف

 

برترینهای دانشگاه دربخش امتیاز کل اعتبار پژوهشی سال 1391
نام و نام خانوادگینام دانشکده
دکتر تورج محمدیدانشکده مهندسی شیمی
دکتر محمود مهرداد شکریهدانشکده مهندسی مکانیک
دکتر مجیدرضا آیت اللهیدانشکده مهندسی مکانیک

 

برترینهای دانشگاه در بخش فناوری سال 1391
نام و نام خانوادگینام دانشکده
دکتر حسین بلندیدانشکده مهندسی برق
دکتر افشین شریعتدانشکده مهندسی عمران
دکتر نوروز محمد نوریدانشکده مهندسی مکانیک

 

برترینهای دانشگاه در بخش امتیاز کل مقالات سال 1391
نام و نام خانوادگینام دانشکده
دکتر تورج محمدیدانشکده مهندسی شیمی
دکتر محرم حبیب نژادکورایمدانشکده مهندسی مکانیک
دکتر علی کاوهدانشکده مهندسی عمران

 
بانوی پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 91
نام و نام خانوادگینام دانشکده
خانم دکتر آزاده تجردیدانشکده شیمی

 

پیشکسوتان
نام و نام خانوادگینام دانشکده
دکتر رسول اژئیاندانشکده فیزیک
دکتر واهاک مارقوسیاندانشکده مهندسی متالورژی
دکتر حسین بیسادیدانشکده مهندسی مکانیک
دکتر شمس نوبختدانشکده مهندسی عمران
مهندس اصغر حاج سقطیدانشکده مهندسی مکانیک
مهندس کریم مردمیدانشکده مهندسی معماری
دکتر سیدمحمود میرطباطبائیگروه زبانهای خارجی
مرحوم دکتر مهدی کاشانی مطلقدانشکده شیمی
دکتر غلامعلی رضائی راددانشکده مهندسی برق

 

کارشناسان پژوهشی برگزیده دانشکده ها
نام و نام خانوادگینام دانشکده
خانم طاهره صفاریدانشکده مکانیک
خانم مریم اسدیدانشکده برق
خانم مریم جعفریدانشکده شیمی

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.12378.31054.fa.html
برگشت به اصل مطلب