امور پژوهش- رویداد
برگزاری سمینار "Application of fiber reinforced polymers for structural strengthening"

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

سمینار "Application of fiber reinforced polymers for structural strengthening" توسط قطب علمی حمل و نقل ریلی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1391ساعت 11 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی راه آهن برگزار می گردد. سخنران این سمینار آقای پروفسور Raafat El- Hacha عضو هیئت علمی دانشگاه کالگری کانادا می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.11508.24229.fa.html
برگشت به اصل مطلب