امور پژوهش- رویداد
اعلام موافقت اصولی با هفت قطب علمی از دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

 دانشگاه علم و صنعت ایران  موفق به اخذ موافقت اصولی برای هفت قطب علمی، در گروه فنی و مهندسی گردید. این مجوز برای فعالیت در دوره سوم قطبهای علمی کشور، توسط شورای قطب های علمی کشور صادر شده است. کسب این موفقیت را به جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران و اعضای قطب های علمی تبریک عرض می نمائیم.

 اسامی قطب های علمی به شرح ذیل می باشد:

1- قطب علمی پژوهش های بنیادین در مهندسی سازه

2- قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

3- قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی

4- قطب علمی مواد سرامیکی در کاربردهای انرژی و محیط زیست

5- قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سامانه های قدرت

6- قطب علمی حمل و نقل ریلی

7- قطب علمی مدیریت رو سازی راه، حمل و نقل و ایمنی

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.11508.23004.fa.html
برگشت به اصل مطلب