دانشکده مهندسی پیشرفت- کنفرانسها و همایشها
نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
قابل توجه پژوهشگران محترم: نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان " الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: زمینه های تحقق و ضمانت اجرا" با مشارکت دانشگاه تهران در بهار 1399 برگزار می گردد. اطلاعات تکمیلی در فایل پیوست موجود می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.12611.58202.fa.html
برگشت به اصل مطلب