دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
اطلاعیه در خصوص درس HSE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
به اطلاع دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشکده می رساند:
اخذ درس HSE(ایمنی و بهداشت) برای دوره مجازی الزامی نیست.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11390.68265.fa.html
برگشت به اصل مطلب