دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
دفاع نهایی دانشجوی دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/11 | 

جلسه دفاع نهایی آقای امینی از دانشجویان دکترای دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت با عنوان : «طراحی مدل آینده نگاری منطقه ای متناسب با ایران با رویکرد هنجاری - موردکاوی اندیشکده آمایش، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » به راهنمایی آقای دکتر جبل عاملی روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد‎.
لینک ورود به عنوان مهمان:
http://meeting.iust.ac.ir/vc
کد ورود:۶۰۸۵۶۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11390.65203.fa.html
برگشت به اصل مطلب