دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار علمی
پیام تبریک دانشکده به دکتر شوال پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/16 | 
بدینوسیله انتخاب آقای دکتر سعید شوال پور به عنوان استاد شایسته تقدیر در مراسم روز معلم را تبریک عرض می نماییم. شایان ذکر است مراسم گرامیداشت روز معلم روز دوشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه به صورت الکترونیکی در دانشگاه برگزار شد و در این مراسم از اساتید برگزیده دانشکده ها تقدیر به عمل آمد. دکتر شوال پور از دانشکده مهندسی پیشرفت به عنوان استاد شایسته تقدیر معرفی شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11389.59769.fa.html
برگشت به اصل مطلب