دانشکده مهندسی پیشرفت- فضاهای آموزشی و پژوهشی
فضاهای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

•  مرکز رایانه پژوهشی

این مرکز که از دو بخش خواهران و برادران تشکیل شده است، فضای مناسبی جهت انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی این عزیزان را فراهم نموده است. لازم به ذکر است جمعاً در حدود 50 رایانه در دو بخش خواهران و برادران قرار دارد که همگی متصل به اینترنت بوده و به منظور فعالیت های پژوهشی ایشان مورد استفاده قرار می گیرد. ضمناً سیستم اینترنت بدون سیم نیز در دسترس کاربران اینترنت می باشد.

 

                                  AWT IMAGE           AWT IMAGE 

                                                                                        

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find-79.11371.25388.fa.html
برگشت به اصل مطلب