مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اطلاعات فارغ التحصیلان
عنوان پایان نامه مهندس رمضانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE
AWT IMAGE

دانشکده مهندسی برق - گروه الکترونیک
پایان نامه کارشناسی ارشد
موضوع:
طراحی و شبیه سازی فیبرهای کریستال نوری با ساختار چندگانه مبتنی بر شکاف باند نوری
دانشجو:
محمد علیرمضانی
استاد راهنما:
دکتر محمد نژاد
مهر 138

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10902.19370.fa.html
برگشت به اصل مطلب