مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اطلاعات فارغ التحصیلان
عنوان پایان نامه خانم دکتر محی آبادی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دانشکده مهندسی برق


رساله دوره دکتری


طراحی ساختاری نوین برای فیبر کریستال نوری و بهینه‌سازی ویژگی‌های آن


مریم پورمحی‌آبادی
استاد راهنما: ‌دکتر شهرام محمدنژاد

تیرماه 1388

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10902.19329.fa.html
برگشت به اصل مطلب