مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/7 | 

AWT IMAGE                              AWT IMAGE

  جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان : عنایتی، باغبان،عرب،رحیمی، توحیدی فر، عبدی، حسین زاده، حبیبی وخانم رونق و خانم رضایی به عنوان دبیر جلسه راس ساعت 14 مورخ 03/11/94 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.

گزارش کار آقای علی باغبان:  برای جلسه آینده عنوان دقیق مقاله و طرح اولیه مقاله شان را ارائه نمایند. 

گزارش کار آقای شاهین عنایتی:  مقرر گردید برای جلسه آینده  بخشی از مقاله مروری اول خود را ارائه نمایند.

گزارش کار آقای حسین عبدی:  پیشنهاد سمینار ایشان تصویب شده است و مقرر گردید در جلسه آینده گزارش مختصری درباره سمینار شان ارائه نمایند.

گزارش کار آقای عطاالله حبیبی:  پیشنهاد سمینار ایشان تصویب شده است و مقررگردید در جلسه آینده گزارش مختصری درباره سمینارشان ارائه نمایند.  
گزارش کار خانم نازلی رونق:  مقرر گردید برای جلسه آینده  بخشی از مقاله مروری اول خود را ارائه نمایند.

گزارش کار آقای حسین عرب: برای جلسه آینده عنوان دقیق و طرح اولیه مقاله شان را ارائه نمایند. 

گزارش کار آقای رضا توحیدی فر: مقرر گردید طی هفته آینده  پیشنهاد پروژه نهایی خود را تحویل دهند

گزارش کار آقای احسان رحیمی:  ایشان در این جلسه پیشنهاد پروژه خود را تحویل دادند.

گزارش کار آقای پوریا حسین زاده: پیشنهاد سمینار ایشان تصویب شده است و مقررگردید در جلسه آینده گزارش مختصری درباره سمینارشان ارائه نمایند.  
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.43865.fa.html
برگشت به اصل مطلب