معاونت پژوهش و فناوری- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معاونت پژوهش و فناوری به عنوان یکی از کلیدی ترین حوزه های ستادی دانشگاه، در زمینه گسترش پژوهشهای بنیادین، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره ای در جهت رفع نیازهای علمی - صنعتی جامعه و ارتقاء جایگاه و موقعیت ملی و بین المللی دانشگاه و سرآمدی در تولید علم و فناوری فعالیت می نماید. در ادامه تاریخچه ای از معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۶۰ تا کنون موجود می باشد که به معرفی آنها خواهد پرداخت.
 

نام: دکتر داوود یونسیان
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، سال اخذ: ۱۳۸۴
پست الکترونیکی:younesianiust.ac.ir
تاریخ مدیریت: از ۱۴۰۰/۰۸/۴ ادامه دارد
AWT IMAGE نام : امیرحسین دوایی مرکزی
مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مکانیک-دانشگاه مک گیل -مونترال کانادا-۱۹۹۵
پست الکترونیکی: markaziiust.ac.ir
تاریخ مدیریت : ۱۳۹۹/۳/۲۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳
نام: دکتر تورج محمدی
مدرک تحصیلی:  دکترای رشته مهندسی شیمی دانشگاه NSW سیدنی - استرالیا
پست الکترونیکی: torajmohammadiiust.ac.ir
تاریخ مدیریت: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ تا ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

AWT IMAGE

نام : امیرحسین دوایی مرکزی
مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مکانیک-دانشگاه مک گیل -مونترال کانادا-۱۹۹۵
پست الکترونیکی: markaziiust.ac.ir
تاریخ مدیریت : ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

AWT IMAGE

نام : مرتضی منتظری

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مکانیک - دانشگاه کرانفیلد، انگلستان

پست الکترونیکی: montazeriiust.ac.ir

تاریخ مدیریت :۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تا کنون

AWT IMAGE

نام : محمد حسن بازیار

مدرک تحصیلی : دکترای عمران - ژئوتکنیک/زلزله (انستیتو پلی تکنیک رنسلر، آمریکا)

پست الکترونیکی: baziariust.ac.ir

تاریخ مدیریت :۶/۸/۱۳۸۵ تا ۲۵/۱۱/۱۳۹۱

AWT IMAGE

نام : رضا تقوی زنوز

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مکانیک-(دانشگاه منچستر،انگلستان)

پست الکترونیکی: taghaviiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۱۲/۷/۸۴ الی ۶/۸/۸۵

AWT IMAGE

نام : مهدی بیدآبادی

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مکانیک -(دانشگاه مک گیل، کانادا)

پست الکترونیکی: bidabadiiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۸/۶/۸۳ الی ۱۱/۷/۸۴

AWT IMAGE

نام : نور اله کثیری بیدهندی

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی -(دانشگاه سوانزی، انگلستان)

پست الکترونیکی: kasiriiust.ac.ir

تاریخ مدیریت :۵/۷/۷۹ الی ۷/۶/۸۳

AWT IMAGE

نام : سید محمد شهرتاش

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی برق - (ایران)

پست الکترونیکی: shahrtashiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۱/۷/۷۶ الی ۵/۷/۷۹

نام : سیدمهبد مهدی بصیر

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی

تاریخ مدیریت : ۱۴/۱۰/۷۵ الی ۱/۷/۷۶

AWT IMAGE

نام : محمدعلی بوترابی

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مواد و متالورژی -(دانشگاه بیرمنگام، انگلستان )

پست الکترونیک: boutorabiiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۹/۶/۷۲ الی۱۴/۱۰/۷۵

AWT IMAGE

نام : محمد سلیمانی

مدرک تحصیلی : دکترای مخابرات، دانشگاه پیر و ماری کوری، فرانسه

پست الکترونیک: soleimaniiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۵/۱۲/۷۱ الی۱۶/۶/۷۲

نام : حبیب اله مجیدی

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیک

تاریخ مدیریت : ۲۵/۷/۷۱ الی۴/۱۲/۷۱

AWT IMAGE

نام : سید غلامرضا جلالی نائینی

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه ناتینگهام انگلستان

پست الکترونیک:  sgjalalianyahoo.com

تاریخ مدیریت : ۷/۱۲/۷۰ الی۲۱/۴/۷۱

AWT IMAGE

نام : سید جواد ازهری

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی برق، الکترونیک - دانشگاه منچستر انگلستان

پست الکترونیک: azhariiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۱۳/۶/۶۹ الی۵/۱۱/۷۰

AWT IMAGE

نام : یوسف حاج کریم خرازی

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی مواد و متالورژی

تاریخ مدیریت : ۲۴/۸/۶۷ الی۱۳/۶/۶۹

AWT IMAGE

نام : سیدمحمد سیدحسینی

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی صنایع و برنامه ریزی حمل نقل - دانشگاه اکلاهما آمریکا

پست الکترونیک:   seyedhosseiniiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۱۵/۱/۶۷ الی۳/۷/۶۷

AWT IMAGE

نام : عباس طائب

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی - دانشگاه فنی گراتس

پست الکترونیک:  taebiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۲۴/۹/۶۶ الی۱۵/۱/۶۷

نام : مرحوم حجت الله کریم پور

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی

تاریخ مدیریت : ۲۸/۶/۶۶ الی۲۴/۹/۶۶

AWT IMAGE

نام : عباس قاهری

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی عمران، آب - دانشگاه کلرادو آمریکا

پست الکترونیک: ghaheriiust.ac.ir

تاریخ مدیریت : ۱۷/۷/۶۴ الی۲۸/۶/۶۶

نام : سیدمهبد مهدی بصیر

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی

تاریخ مدیریت : ۳/۸/۶۲ الی ۱۷/۷/۶۴

AWT IMAGE

نام : محمدعلی برخورداری

مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی عمران، سازه - دانشگاه ایالتی میشیگان

پست الکترونیک: barkhordariust.ac.ir

تاریخ مدیریت :۲۵/۹/۶۰ الی۲۶/۷/۶۲

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7118.9124.fa.html
برگشت به اصل مطلب