انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- اخبار انجمن
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE

 

 به اطلاع می رساند سومین مجمع عمومی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، روز سه شنبه 22/12/91 ساعت 15 در آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد. خواهشمند است در صورتی که امکان حضور در این جلسه را ندارید به یکی از اعضا وکالت نامه ارایه دهید .همچنین حق عضویت سالیانه خود را به شماره حساب 114410888 بانک تجارت تهران - شعبه دلاوران کد شعبه 799 قابل واریز در کلیه بانکهای تجارت واریز فرمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=69.8787.27595.fa
برگشت به اصل مطلب