انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- اخبار انجمن
اطلاعیه مهم: برگزاری مجمع عمومی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نظر به اینکه مجمع عمومی «انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران» روز چهارشنبه 2 اسفند ماه ساعت 14 در دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری برگزار خواهد شد ،‌ از تمامی اعضا دعوت می گردد جهت حضور در این مجمع و دریافت گزارش عملکرد و شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس، حضور به هم رسانند .

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=69.8787.27364.fa
برگشت به اصل مطلب