انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- اخبار انجمن
نتایج ارزیابی و رتبه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نتایج ارزیابی و رتبه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

نتایج ارزیابی و رتبه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در حوزه فنی مهندسی و رتبه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران در کل انجمن ها بر اساس اظهارنامه عملکرد سال 89 طی نامه زیر اعلام شده است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=69.8787.23591.fa
برگشت به اصل مطلب