انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- دریافت فرم عضویت
فرم عضویت در انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دریافت فرم عضویت در انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

فرم عضویت در انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران را از اینجا دریافت نمایید. پس از پر کردن فرم، آن را به آدرس دبیرخانه انجمن ارسال نمایید.

آدرس دبیرخانه: تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری - دبیر خانه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

تلفن تماس با دبیرخانه انجمن: 3228 - 77240540 - 021

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=69.11822.23428.fa
برگشت به اصل مطلب