دفتر نظارت و ارزیابی- اطلاعات تماس
نحوه ارتباط با دفتر نظارت وازیابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE آدرس: میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران -
                    دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • کدپستی ۱۶۷۴۶۱۳۱۱۴
  • تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۰۳
  • تلفن داخلی دفتر: ۵۲۰۵
  • فاکس: ۷۷۴۹۱۲۳۵
  • ایمیل: nezaratiust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://www.iust.ac.ir/find-66.7672.11006.fa.html
برگشت به اصل مطلب